STER

Stichting Toerisme en Recreatie Boxmeer

Secretariaat:
Koorstraat 79
5831 GH Boxmeer

Tel. 06 15376267
toerecbox@gmail.com

Voor toeristische informatie kunt u terecht bij een van de Boxmeerse Toeristische Ontmoetingspunten.