STER

Over Stichting Toerisme en Recreatie Boxmeer

De 'Stichting Toerisme en Recreatie' heeft als doel het toeristisch-recreatieve aanbod binnen de gemeente te versterken. Zij wil de afstemming tussen de verschillende partijen bevorderen om zo te komen tot een uitbreiding en kwalitatieve verbetering van de brede waaier van toeristisch-recreatieve voorzieningen.

Stichting Toerisme en Recreatie Boxmeer is opgericht op 29-9-2009 en heeft de navolgende doelen:

 • Promoten van de gemeente Boxmeer op het gebied van recreatie en toerisme
 • Ontwikkelen van toerisme en recreatie gebaseerd op vrije tijds economie en produkten, evenementen en arrangementen op cultureel , cultuurhistorisch en landschappelijk- en natuurgebied
 • Het vergroten van de samenwerking tussen en (lokale) belangenbehartiging van de ondernemers in de gemeente Boxmeer
 • Het verbeteren van de lokale informatievoorziening op dit terrein
 • Lokale en regionale promotie samen met het Regionaal Bureau voor toerisme Land van Cuijk
 • Ondersteunen van organisaties en instellingen uit Boxmeer die op het terrein van toerisme en recreatie werkzaam zijn

Bestuur

Het bestuur bestaat uit: 

 • Voorzitter Bert van de Weijer
 • Secretaris Piet van Laarhoven
 • Penningmeester Jan Sieben

Commissieleden:

 • Piet Verbeeten
 • Marion Reefs
 • Theo van Lankveld
 • Janneke Bergholtz
 • Sven Janssen

Partners